Holger Karlssons Minnespris

Pristagare Holger Karlssons Minnespris

 

2009 - Anton Kraft

 

2010 - Jennie Bjellqvist

 

2011 - Ellinor Helgesson

 

2012 - Johanna Svensson

 

2013 - Stina Olastuen & Marie-Louise Rungegård

 

2014 - Emma Mellgren & Carolina Carlsson

 

2015 - Ellen Sandin & Hans Karlsson

 

2016 - Emma Larsson

 

2017 - Elin Gunnarsson

 

 

Holger Karlssons Minnespris

 

 

Strax innan Holger Karlsson gick bort i cancer oktober 2009 var hans önskan att Ardennerklubben Sydost skulle få gåvor i samband med hans begravning. Holger var exteriördomare både på varmblod och på ardenner men det var ardennerna som låg närmast hans hjärta. Därför blev det naturligt att han valde Ardennerklubben Sydost, som han också var med och startade. Många fantastiska människor skänkte pengar och då beslöt vi i samråd med ardennerklubben att starta ett pris till Holgers minne. Holger månade om ungdomarna som intresserade sig för ardennerhästen och därför tyckte vi att priset skulle rikta sig till just dem.

 

 

Statuter

Holger Karlssons Minnespris

Holger värnade om ungdomar. Därför är detta minnespris riktat mot de ungdomar som intresserar sig för avel av ardennerhästen.

 

Minnespriset skall tilldelas ungdom (= ca 30 år) som är medlem i Ardennerföreningen Sydost och visat häst av hög kvalitet vid t.ex. hingstpremiering, sommarpremiering eller utställning. Även hjälpa ungdomar att bygga nätverk med andra avelsintresserade ungdomar, samt med mer erfarna uppfödare, domare m.fl. inom Sverige och eventuellt utomlands.

 

Pristagare kan erhålla priset flera gånger, finns ingen lämplig kandidat så skall priset hållas inne. Finns två likvärdiga kandidater något år bör båda få pris.

 

Ardennerklubben Sydosts medlemmar äger rätt att nominera lämpliga kandidater till Ardennerföreningen Sydosts styrelse, vilka beslutar om pristagare.

 

Minnespriset bör bestå i både ett graverat minnespris, t.ex. vas från Orrefors/Kosta med texten ”Holger Karlssons Minnespris samt år” och en summa pengar. Ardennerklubbens Sydosts styrelse beslutar om storlek i för hållande till avkastning.

 

Minnespriset skall åtföljas av en bok där pristagaren skall sätt in kort på aktuell häst, med härstamning och meriter.

 

Fonden skall förvaltas av Ardennerklubben Sydosts styrelse så att den ger avkastning årligen. Ifall Ardennerklubben Sydost skulle upphöra, skall fonden föras över til riksorganisationen Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen och skall fortsättningsvis förvaltas av dess styrelse.

 

Om statuterna behöver omarbetas i framtiden skall detta ske i samråd med Holger Karlssons närmsta anhöriga.

 

 

Tveta Björkäng 2013 02 03

 

Ingrid Karlsson